Disclaimer

Tips, suggesties en opmerkingen kunt u mailen naar:

Madelon[apenstaart]kersttrend.nl        = redactie

Robin[apenstaart]kersttrend.nl             = technisch beheer

 1. Kersttrend.nl is een particulier initiatief en verzamelt de laatste trends op het gebied van mode, decoratie en vrije tijds activiteiten. Ondanks de zorgvuldigheid die wij nastreven, kan het zijn dat informatie onjuist of verouderd is. Met het bezoeken van kersttrend.nl gaat u akkoord met onderstaande gebruikersvoorwaarden. Indien u bezwaar heeft tegen de inhoud geplaatst op deze site, graag contact opnemen met de webmaster via info<apenstaart>kerstrend.nl.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging.
 7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. De uitgever is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik of aanschaffen van producten die op Kersttrend worden beschreven. Kersttrend.nl verkoopt zelf geen producten en/of diensten. maar heeft de de intentie om louter onafhankelijke informatie te verschaffen.
 8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 10. U zal de uitgever, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 11. De geplaatste foto's zijn niet van de kerstrend.nl zelf en dienen slechts ter illustratie bij de geschreven artikelen. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van deze foto's of denkt u dat deze uw copyright overtreden, kunt u contact opnemen met de webmaster madelon[apenstaart]kersttrend.nl. Indien gegrond, zullen wij de foto's verwijderen.

Contact Webmaster: madelon[apenstaart]kersttrend.nl